Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Projekt

Området Strandängen, Jönköping

Västgötarör AB utför rörentreprenaden vid Vätterhems byggnation av det nya bostadsområdet Strandängen, totalt planeras här 1200 bostäder. Ormhuset innefattar 79 lägenheter och är färdigställt. Kultur- och Gatuhusen rymmer 129 lägenheter fördelade på nio hus, inflyttning under 2017. 14 st radhus som kommer att säljas som eget ägande, planerad inflyttning nov-dec 2017. 

Ekedal södra i Skövde

Västgötarör AB utför rörentreprenaden vid byggnation av 150 lägenheter för unga. 

Utmed Henriksbergsgatans södra del byggs tre hus med sammanlagt 150 lägenheter med väl utnyttjade ytor, anpassade för att möte en yngre målgrupps behov av ett prisvärt och centralt boende. Främst ettor med kök men också mindre tvåor och några treor. 

BOSTADSRÄTTER PÅ VÄSTERMALMSSTRAND
På Kungsholmen i Stockholm medverkar Västgötarör vid bygge av bostadsrätter i ett mycket fint läge. Området heter Västermalmsstrand och ligger alldeles intill vattnet. Skanska är byggare och Västgötarör är underentreprenör på totalentreprenad.
Byggnationen har pågått under ca 1 års tid och utvecklats från en grop i marken i december 2010 till ett hus med totalt 9 våningar, den översta bestående av fyra "takvillor".
Lägenheterna är mycket energisnålt byggda. Uppvärmning sker med fjärrvärme kompletterat med en bergvärmeanläggning.
Nu pågår 2 kvarter, Välbehaget och Jublet, med totalt 465 lägenheter.
Västgötarör medverkar också i ytterligare ett projekt i bästa sjöläge, Kv Båtklubben, med 69 lägenheter.


NYBYGGNAD FÖR HÖGSKOLAN OCH GOTHIA SCIENCE PARK I SKÖVDE
Högskolan i Skövde står i ständig utveckling. Det senaste tillskottet är nybyggda lokaler för högskolan och gothia science park.
Gothia science park hyr ut lokaler till högskoleanknutna företag.
Nybyggnaden är på totalt 11000 m2.
Västgötarör AB har konstruerat och utfört rörentreprenaden.


LIVING QUARTER - CHIRAG OIL PROJECT
Västgötarör har fått förtroendet att ännu en gång att utföra rörentreprenaden åt Apply Emtunga vid produktionen av en bostadsplattform till Chirag Oil Projekt med oljebolaget BP som slutkund.
49 moduler tillverkas och inreds i fabriken i Emtunga under vintern 2010-2011. När modulerna är färdigtillverkade transporteras de ner till Göteborg för vidare transport med båt till Baku Azerbaijan.
På varvet i Baku byggs sedan samtliga moduler samman till en fem våningar hög byggnad (Living Quarter).
Hela oljeplattformen med dess living quarter byggs färdig på varvet för att sedan rullas ut över kajkanten och transporteras ut till sin slutliga position i Kaspiska Havet.
Västgötarör har under 2000-talets början utfört 4 st liknande bostadsplattformar åt Pharmadule Emtunga med samma slutmontageplats.
Västgötarörs arbeten i Emtunga och Azerbaijan utförs av vår egen personal.SERVICEARBETEN FALKÖPING-SKÖVDE
Västgötarör har i många år bedrivit servicearbeten i Falköping och Skövde med omnejd. Vi har flera duktiga servicemontörer som kan hjälpa till med små och stora problem.

 

Kv Rönnen, Skövde

Västgötarör AB utför rörentreprenaden vid nybyggnationen av 42 lägenheter, total bostadsyta 4000 kvm på kvarteret Rönnen i Skövde. Beräknad inflyttning hösten 2018.

http://alorentz.se/fastigheter/ronnen-skovde/

 

Skalden & Poeten i nya området Ingenting i Solna

Andersson Company bygger totalt 487 lägenheter i två olika projekt, kv Poeten & kv Skalden, i det nya området Ingenting i Solna.

Västgötarör AB har fått i uppdrag att utföra rörentreprenaden vid bygget av kv Poeten som kommer att bestå av 221 lägenheter med en total bostadsyta av 8133 kvm. Vi har nu även fått uppdraget på kv Skalden som kommer att bestå av 266 lägenheter.

The Wiew i Nacka Strand, Stockholm

The Wiew är idag ett kontorshus beläget intill vattnet vid Nacka Strand som ska konverteras till bostadshus, genom ombyggnation och påbyggnad på det befintliga huset. Totalytan inklusive garage är drygt 44500 kvm, vilket gör detta till ett av de största konverteringsprojekten i Stockholm.

Flerbostadshuset blir 12 våningar högt med 268 bostadsrättslägenheter, 236 av lägenheterna har havsutsikt med balkong eller terrass, 30 lägenheter får takterrass och projektet innefattar 10 Townhouses i etage med egen ingång och uteplats.

The Wiew byggs med fokus på hållbarhet och Västgötarör AB utför rörentreprenaden på projektet och vår entreprenad är på cirka 28,5 miljoner och kommer att sysselsätta tre montörer i ungefär tre år.

Pyrolan i Järvastaden, Solna

Västgötarör AB har hand om rörentreprenaden på Skanska Nya Hem´s byggnation av flerbostadshus med 175 lägenheter, som ska stå klart juni 2017.

NYA FORSENSKOLAN, TIDAHOLM
Nya Forsenskolan kommer vid färdigställandet höstterminen 2012 att ge plats för ca 550 elever i årskurserna 1-9 + särskola med en personalstyrka på 75-100 personer.
Forsenskolan är det största enskilda byggprojekt i Tidaholms Kommun.
Arkitektens ledstjärna är "den lilla skolan i den stora" där tanken är att arbetslagen skall fungera ungefär som i gamla tiders byskolor.
Till arbetslagen kopplas gemensamma funktioner som informations- och kunskapscenter, science center, bibliotek, cafeteria och matsal i en helt öppen miljö.
Skolans totala bruttoyta är 7750 kvadratmeter fördelat i 2 plan.
Västgötarör har fått uppdraget att utföra rörentreprenaden.


HOTELL OCH VANDRARHEMSANLÄGGNING
2003 fick vi i uppdrag att åt Göta Kanalbolaget AB totalrenovera denna gamla kvarn som ligger vid Norrkvarns slussområde till en hotell och vandrarhemsanläggning.
Anläggningen ligger vid Lyrestad utmed E20, ca 15 km norr om Mariestad.
Idag består anläggningen av restaurang, hotell och vandrarhemsboende samt en entrebyggnad som innehåller konferenslokaler. Byggnaden värms med en bergvärmeanläggning.
Området innehåller även Minikanal, Teaterscen, Camping samt ett annorlunda boende i stora stubbar som gjorts av Niklas snidare.


"STUDENTSKRAPAN", SKÖVDE
Högskolan i Skövde står i ständig utveckling. Tillsammans med Skövdebostäder har man skapat ett mycket attraktivt högskoleområde med undervisningslokaler och boende mycket väl samlat. Det senaste tillskottet är ett höghus med 18 våningar boende. Västgötarör AB har konstruerat och utfört rörentreprenaden.


FJÄRRVÄRME FALKÖPING
Västgötarör är mycket engagerade i utbyggnaden av fjärrvärme i Falköping. Gamla pannor byts till nya värmeväxlare med lång livslängd och minimalt underhåll. I gatorna svetsar vi ihop de fjärrvärmerör som FEAB schaktar för och lägger ner.